Đầu số 0168 của viettel được chuyển thành đầu số nào? - Dinh Dưỡng và Thái Độc

Đầu số 0168 của viettel được chuyển thành đầu số nào?

Cùng với đầu số 0166, đầu số 0168 là một trong những đầu số 11 số có số lượng thuê bao nhiều nhất. Việc chuyển đổi đầu số 0168 được diễn ra vào 0h00 ngày 19/9/2018.

Theo chỉ đạo của bộ thông tin và truyền thông, tất các sim 11 số của Viettel sẽ được chuyển về 10 số bắt đầu từ ngày 15/9 và dự kiến kết thúc vào ngày 7/10. Theo đó đầu số 0168 chuyển thành 038, đồng thời 7 số cuối cùng vẫn được giữ nguyên. Về cơ bản, việc đổi sim 11 số thành 10 số viettel đối với đầu số 0168 đã được hoàn thành đúng thời hạn vào ngày 19/9. Theo đó, có hàng triệu đầu số đã được thay đổi sau thời điểm này.

Dự kiến trong thời gian tới, các nhà mạng sẽ tiếp tục hoàn tất quá trình chuyển đổi đầu số, đồng thời có những giải pháp khắc phục ảnh hưởng của các chuyển đổi này đến các dịch vụ được đăng ký  bằng sim 11 số.

Leave a Reply